LIKONIC - LIKPP Regulamin

Definicje 1. Likonic- oznacza portal internetowy prowadzony przez Izer group z zakładem głównym pod adresem: 3 Providence Highway, Providence, Seszele. 2. Partner – oznacza uczestnika zarejestrowanego w portalu Likonic. 3. Klient – oznacza podmiot, który na skutek działań Partnera przystąpił do korzystania z Likonic. 4. Program – oznacza program partnerski...

Czytaj więcej

LIKONIC - Regulamin Lajkonik Roku

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa ogólne warunki uczestnictwa w „Plebiscycie Lajkonik Roku” (zwanym dalej „Plebiscytem”). 2. Organizatorem Plebiscytu jest Izer group z zakładem głównym pod adresem: 3 Providence Highway, Providence, Seszele. 3. Plebiscyt jest ogłoszony na stronie internetowej www.likonic.eu 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność...

Czytaj więcej

Likonic - Regulamin Gala Concours d’Elegance

Czytaj więcej